!!! Skvelá správa !!!

Do 22.11.2013 majú možnosť deti z Bratislavy a okolia vidieť MOJEMESTO - prvé detské mesto povolaní na Slovensku v nákupnom centre EUROVEA v časti pri kinách. V rámci detského mesta je nasimulovaných 13 tematických staníc reálnych povolaní.  Deti si skúšajú prácu a zodpovednosť dospelých, imitujú svet dospelých na ploche 400 m2. Na základe skúsenosti získavajú informácie o jednotlivých povolaniach, ktoré  majú možnosť si vyskúšať vlastnými silami.

Mestečko povolaní MOJEMESTO

Mestečko povolaní MOJEMESTO funguje ako mestečko, v ktorom sa žije bežným životom... predavači predávajú v obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia chorých, krajčíri šijú šaty, energetici a elektrotechnici sa starajú o osvetlenie a energiu,  pracovníci logistiky prepravujú zásielky, kaderníci strihajú vlasy, policajti dohliadajú na poriadok ...  jednotlivé povolania sú nasimulované v priestoroch mestečka povolaní a vykonávajú ich deti spolu s animátorom. Deti si môžu vyskúšať jednotlivé povolania, ich vzájomnú interakciu a ich význam pre každodenný život.

Návšteva mestečka MOJEMESTO rozvíja u detí rôzne druhy zručností, podporuje samostatnosť detí, rozvíja ich hravosť, kreatívnosť a predstavivosť. Mestečko MOJEMESTO ponúka ideálnu kombináciu interaktívnej hry, ktorá je prepojená s bežným životom.

"Jedine deti vedia čo hľadajú"

...pomôžme im vytvoriť predstavu, aby videli možnosti.

O nás

Občianske združenie EDUPLEX vzniklo v januári 2011 na základe iniciatívy skupiny ľudí, ktorých zámerom je príprava a realizácia rôznych foriem projektov napomáhajúcich lepšej orientácii detí vo svete profesií.


Ciele združenia

Činnosť združenia

Členstvo v združení

Členom sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá súhlasí so zameraním združenia a jeho stanovami a písomnou formou požiada o členstvo. Ďalšie povinnosti člena vyplývajú zo stanov občianskeho združenia.

Aktivity na rok 2013

26.-30.august 2013 Denný tábor II program
05.-09.august 2013 Denný tábor I program
01.06. 2013 Presunutie Mesta Povolaní do EUROVEA program
1.6-22.11 2013 otvorená prevádzka MOJEMESTA v EUROVEA pri kinách  
       

 

Aktivity na rok 2012

 

15.11.
2012

 

Otvorenie MOJEMESTA mesta povolaní pre deti

program

15.november

2012

Otvorenie expozície ,, Mesta povolaní EDUPLEX,, v Detskom múzeu

program

09.-13.júla 2012 Denný tábor I program
23.-27.júla 2012 Denný tábor II program
20.-24.august 2012 Denný tábor III program

 

 

 

program

Aktivity na rok 2012

 

15.11.
2012

 

Otvorenie MOJEMESTA mesta povolaní pre deti

program

15.november

2012

Otvorenie expozície ,, Mesta povolaní EDUPLEX,, v Detskom múzeu

program

09.-13.júla 2012 Denný tábor I program
23.-27.júla 2012 Denný tábor II program
20.-24.august 2012 Denný tábor III program

 

 

 

 

program

 

Aktivity realizované v 4.štvrťroku 2011

 

  8.10.

2011

Poobedie v policajnom zbore

program

22.10.

2011

Poobedie v autosalóne

program

28.10. - 31.10.

2011 

Denný tábor Športovci

program

28.10. - 31.10.

2011

Denný tábor Tanečníci, Herci, Kúzelníci

program

28.10. - 31.10.

2011

Denný tábor Maliari, Sochári

program

17.12.2011

 

V obchode Baumax

program

 

 

 

Predbežnú prihlášku môžete podať aj online TU.


http://www.eduplex.sk/repo/V-meste-Polus.doc